2023-02-08

06.02.2023 Одржан је састанак Књижевног клуба са договором око неких будућих планова: Организовање књижевних вечери у Горњем Рачнику и Брзану, и организовати промоцију Зборника " Берачица јагода", аутора Здравка Сретеновића до краја месеца фебруара у Багрдану. Састанку је присуствовала и нова чланица Клуба Снежана Петровић из Јагодине, која је била дугогодишњи члан КК " Душан Матић" из Ћуприје  и иза себе има две објављене збирке поезије и велики број награда и признања.


2023-02-06

26.01.2023 У Параћину је, у организацији Књижевног клуба" Мирко Бањевић" одржан 30 по реду традиционални Светосавски песнички маратон уз учешће око 70 песника из 14 клубова и удружења .Од наших чланова су учествовали : Хаџи Ковиљка Илић, Милијана Светлана Николић, Сунчица Милојевић, Мирослав Митровић и Здравко Сретеновић.
Клуб је добио захвалницу уа учешће.12.01.2023 Из штампарије је изашла 11 по реду књига у издању Књижевног клуба " Душан М. Дачић" -збирка поезије нашег најмлађег члана Стефана Дугалића " Плавооки".
2023-01-12


11.01.2023 Чланови нашег Књижевног Клуба на прослави новогодишњих и божићних празника у ресторану" Два делфина"у Поточцу.


28.12.2022
Одржана је 4-та редовна, а 2-а  изборна Скупштина Клуба.Изабрано је радно председништво: За председавајућег Здравко Сретеновић, за записничара Светлана Крстић  за овераче записника: Сунчица Милојевић и Жижа Танасијевић. Извештај о раду Клуба је поднео председник Клуба, као и план и програм рада за 2023. У делу избора за председника је предложен и изабран: Здравко
Сретеновић, за чланове Управе: Мирослав Митровић и Живанка Жижа Танасијевић. За координатора за рад са подмлатком Клуба Светлана Крстић. За Надзорни одбор Клуба:
Малина Павловић-председник, и као чланови: Милијана Светлана Николић и Александар Милојковић.
Договор је да чланарина за 2023 буде 1500,оо динара. Сви изабрани кандидати су изабрани једногласно.