2023-01-12

28.12.2022
Одржана је 4-та редовна, а 2-а  изборна Скупштина Клуба.Изабрано је радно председништво: За председавајућег Здравко Сретеновић, за записничара Светлана Крстић  за овераче записника: Сунчица Милојевић и Жижа Танасијевић. Извештај о раду Клуба је поднео председник Клуба, као и план и програм рада за 2023. У делу избора за председника је предложен и изабран: Здравко
Сретеновић, за чланове Управе: Мирослав Митровић и Живанка Жижа Танасијевић. За координатора за рад са подмлатком Клуба Светлана Крстић. За Надзорни одбор Клуба:
Малина Павловић-председник, и као чланови: Милијана Светлана Николић и Александар Милојковић.
Договор је да чланарина за 2023 буде 1500,оо динара. Сви изабрани кандидати су изабрани једногласно.

Нема коментара:

Постави коментар